Schilderen:
Vanuit een onderhuids verlangen naar de wereld waar we eigenlijk allemaal van dromen; naar dat beeld van die wereld, wat we vaak kwijtraken tijdens het opgroeien, vormen schilderijen en beelden zich als vanzelf. 
Het in gedachten houden van een waarneembare werkelijkheid, maar weten dat het niet de realiteit hoeft te zijn die uiteindelijk wordt weergegeven.

Het is juist de combinatie van weten en dromen, die de schilderijen dat poëtische karakter meegeeft. Deze poezie komt ook tot uiting in de versjes en gedichten die ik bij het werk schrijf. 

Die kleine omkaderde wereld, jonge vrouwen en meisjes, waarvan de toekomst open ligt. Een kinderlijk gevoel van vrede en vrijheid afgezet tegen de realiteit welke vaak zo rauw op ons dak komt vallen.
Maar dit kader, het raam waar je doorheen kijkt, sluit niet af.
Het geeft net dát stukje bescherming waar men zich een beetje achter kan verschuilen.
Om van daaruit diezelfde wereld in te kijken, te leren kennen en er uiteindelijk vrijmoedig in te stappen.

De vraag is aan welke kant van het venster je staat.

Boetseren:
De drang om de wens van Schilder Hermanus (overleden oktober 2017), beelden bij zijn schilderijen, vorm te geven is groot. Het leidt in anderhalf jaar tijd, van kort voor zijn overlijden in 2017 tot een jaar daarna tot een serie keramieken beelden die onze beeldtaal vermengen. Veel van de motieven uit ons beider werk komen tot leven in 3D, echter onmiskenbaar vormgegeven door mijzelf.

Maar uiteindelijk leidt de ontwikkeling in mijn schilderijen tot een mooie combinatie van verf en klei, waarbij verlangen, dromen en mogelijkheden nog steeds de boventoon voeren en als kleine verhalen in een naïeve poëtische beeldtaal hun weg vinden in mijn kijk op de realiteit. 

Schrijven:
Dit alles wordt tegenwoordig gecompleteerd door mijn drang tot schrijven.
Versjes, gedichten, lyriek... bij Hermanus' werk, bij dat van mijzelf of een ander ... dat deed ik al lang; de benadering om te verwoorden maakte niet zoveel uit.

Maar de 3 uitingsvormen combineren zoals ik nu doe met schilderijen, beelden en poezie, maken een sterk totaalbeeld waarmee ik het gevoel heb dat ik zo volledig mogelijk verbeeld wat in mij leeft.